Pravda nevítězí, Pravda JE. Vítězí člověk, který Ji pozná a ŽIJE. - J.Staněk


ZMĚNY a novinky          
Informace o zajímavých knihách  
Duchovní SPISY a KNIHY ke stažení      
MEDITAČNÍ TÉMATA na aktuální měsíc: KLIKNI ZDE NOVÉ!!!

VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ 1     
VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ 2     
VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ 3     
VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ 4     
VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ 5     
VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ 6      - (NOVÉ!)
HMK - osobní blog básní a promluv z nitra (vnitřní Hlas Ducha) + galerie fotoobrazů (také k prodeji) HMK 1-21

D ů l e ž i t é   o d k a z y     
DALŠÍ ODKAZY (weby, videa, obrazy, mandaly aj.)    
Články - úvahy - příspěvky - citáty - sekce přátel     
Duchovní perličky k zamyšlení    
Fotogalerie (změna!)     
Poznámka: Pokud máte problém se stažením spisů, napište na mail (viz dole), pošlu vám ho.
!! Aktuální !!

FOTOOBRAZY HMK na prodej!
Možno objednat z výstav č.1-4 ( Každý obraz je v bílém dřevěném rámu s umělým sklem s UV ochranným filtrem. Formát 50 x 50 cm. Obrazy jsou k dispozici po osobní domluvě. )
Cena dohodou. Při prodeji více kusů sleva!GALERIE - FOTOOBRAZY na blogu
BÁSNĚ, FOTOOBRAZY, ENKAUSTIKA
- osobní web HMK: HMK!!! Pro hledače PRAVDY a BOHA: !!!
ASTROTHEOLOGIE
- Informace o proběhlých seminářích astrotheologie
(cesta, jak poznat sebe, smysl svého života, Boha a Jeho tvorbu,
spisy a semináře ke stažení)
najdete na úvodní stránce ASTRO-THEO-LOGIESpecializovaná knihovna esoterické literatury
a vzdělávací centrum VILA UNIVERS
- každá středa od 16-18:30h (či dle domluvy)
Všem čtenářům - internet zdarma.
Další informace na tel: 595783024, 731759745
nebo přímo ve VILE UNIVERS, Vrázova 5,
703 00 Ostrava-Vítkovice (naproti Ředitelství Vítkovic).
Více na: www.maliarik.wz.cz,
kde také naleznete komplexní seznam všech knih.Jen do svého SRDCE se stále dívej,
v pravé blaženosti Ducha tak přebývej.
To nechť jest jedinou radostí duše tvé.
(HMK)

Život má jen jeden jediný smysl -
poznat v něm ŽIVOT, nechat se Jím oživit a pak -
ve svém životě tento ŽIVOT ŽÍT.
(HMK)


Jak zvláštní, ve stadiu následovníka je kniha,
vedoucí k Bohu na překážku a odvádí od Boha.
Ta samá kniha inspiruje žáka a čeká na aspiranta,
který teprve hledá cestu ke MNĚ.
Proto jsem CESTA pro aspiranta,
PRAVDA pro žáka a ŽIVOT pro následovníka.

(HMK)

Jediná správná harmonizace a opravdová pohoda člověka
spočívá ve vědomém přebývání ve vlastním kristovském Já.
(HMK)


     Foto-obraz HMK "Cesta k Božské Moudrosti"
vybrán z Galerie Fotoobrazy 1
z www.hankabonaccia.blog.cz
SLOVO mé duši

- Setrvání
- Přebývání
- Spočinutí
- Zůstávání
- Stálost
- Přítomnost
- Jednota
- Síla
- Moudrost
- Láska
- JÁ.

Tato slova nechť jsou neustále aktivní ve Tvé duši.
Neustále mysli na své setrvání ve Mně, na své přebývání v Mé Síle,
na své zůstávání v Mé Moudrosti a spočinutí v Mé Lásce.
Zachovej si svoji stálost ve MNĚ,
vnímej Moji neustálou svatou Přítomnost v sobě a Jednotu svého a mého SRDCE.
Takto zůstávej ve Mně a věř, že jedině v tomto stavu můžeš zažívat pravé ŠTĚSTÍ,
pravou RADOST a pravou BLAŽENOST celé své bytosti,
která jediná ti přinese pravý a naplněný život.
(přijala HMK)
    

Láska

Jsem Láska, která hoří žárem velikým a která volá tě.
Jsem Láska, která v nitru tvém se nachází a která svádí tě.
Jsem Láska, která nabízí ti náruč hřejivou a která vybízí tě,
abys za Ní šel a uchopil Ji, neb Ona čeká na tebe.

V srdci tvém zahřívat tě toužím den co den,
v tobě se usmívat a milovat chci jen,
Já skrze tebe žít bych chtěl
a spolu s tebou dávat toužím – Lásku – Život pravý – všem,
kteří smutní jsou a bezradní v ne-životě svém.

Já nabízím vám Život pravý.

Já nabízím vám Lásku.
Já nabízím vám Sebe – Boha.
Já nabízím vám všechno, co mám.

Jsem Láska, která v ne-životě tvém ti Život nabízí.
Jsem Láska, která v chudobě tvé ti Bohatství pravé chce dát.
Jsem Láska, která v bolesti tvé uzdravit tě touží.
Jsem Láska, která v samotě tvé pravým Přítelem tvým se stane,
když přijdeš k Ní,
když srdce své otevřeš,
když vstoupíš do něho,
tam Ona se nachází,
tam Ona – věrná a stále přítomná jest,
tam Ona zaraduje se a v tobě začne kvést,
Ona, která je Sluncem i Životem tvým,
Ona, která jest v nitru tvém - v poupěti maličkém,
které začal jsi zalévat.

(ukázka ze sbírky "Přicházím k tobě" - HMK)


KONTAKT: www.hankabonaccia.blog.cz
Spuštění stránek - duben 2006


CNW:Counter TOPlist TOPlist

Zpět na Menu