Pravda nevítězí, Pravda JE. Vítězí člověk, který Ji pozná a ŽIJE. - J.Staněk


ZMĚNY a novinky          
Informace o zajímavých knihách  
Duchovní SPISY a KNIHY ke stažení      
MEDITAČNÍ TÉMATA na aktuální měsíc: KLIKNI ZDE NOVÉ!!!

VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ 1     
VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ 2     
VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ 3     
VÝSTAVA FOTOOBRAZŮ 4      - (NOVÉ!)
HMK - osobní blog básní a promluv z nitra (vnitřní Hlas Ducha) + galerie fotoobrazů (také k prodeji) HMK 1-21

D ů l e ž i t é   o d k a z y     
DALŠÍ ODKAZY (weby, videa, obrazy, mandaly aj.)    
Články - úvahy - příspěvky - citáty - sekce přátel     
Duchovní perličky k zamyšlení    
Meditační kalendář 1     
Meditační kalendář 2     
Meditační kalendář 3     
Fotogalerie (změna!)     
VIDEA s duchovní tématikou     
Zajímavé akce                        
Poznámka: Pokud máte problém se stažením spisů, napište na mail (viz dole), pošlu vám ho.

(Postup: Listen Now!,NEW AGE(klik dvakrát, v dalším okně:Listen new.)!! Aktuální !!

FOTOOBRAZY HMK na prodej!
Možno objednat z výstav č.1-4 ( Každý obraz je v bílém dřevěném rámu s umělým sklem s UV ochranným filtrem. Formát 50 x 50 cm. Obrazy jsou k dispozici po osobní domluvě. )
Cena dohodou. Při prodeji více kusů sleva!GALERIE - FOTOOBRAZY na blogu
BÁSNĚ, FOTOOBRAZY, ENKAUSTIKA
(osobní web HMK)
Odkaz zde: HMK!!! Pro hledače PRAVDY a BOHA: !!!
ASTROTHEOLOGIE
- Informace o proběhlých seminářích astrotheologie
(cesta, jak poznat sebe, smysl svého života, Boha a Jeho tvorbu,
spisy a semináře ke stažení)
najdete na úvodní stránce ASTRO-THEO-LOGIE


Aktuální meditační téma pro toto lunární období (odkaz):


Specializovaná knihovna esoterické literatury
a vzdělávací centrum VILA UNIVERS
- každý pátek od 15-18:30h
Všem čtenářům - internet zdarma.
Další informace na tel: 595783024, 731759745
nebo přímo ve VILE UNIVERS, Vrázova 5,
703 00 Ostrava-Vítkovice (naproti Ředitelství Vítkovic).
Více na: www.maliarik.wz.cz,
kde také naleznete komplexní seznam všech knih.

Občanské sdružení
SENIOR SERVIS
nabízí služby osamělým seniorům v Ostravě:
návštěvy, doprovod k lékaři, doprovod na procházce,
předčítání, drobné služby.
Tyto služby jsou vykonávány dobrovolníky bezplatně.
Pokud projevíte zájem, můžete volat na tel.čísla:
776 774 157, 603 887 684
(stačí prozvonit, zavoláme zpět)
nebo večer na č. 596 246 045.

(zde vám také budou podány informace)
Pro tuto činnost rovněž hledáme další dobrovolníky.HMK - encaustic - "Jen spojení se MNOU vytváří pravou krásu"VYZNÁNÍ
všem mým, kteří jste nějakým způsobem oslovili mé srdce
a zůstali v něm a v jeho LÁSCE...

Děkuji Ti, Živote, který přebýváš ve všem a v každém.
Děkuji Ti, Živote, že jsi mi v bratru či sestře ukázal kus SEBE.
Děkuji Ti, že jsi mi dal pohlédnout do svých laskavých očí,
které jsi otevřel dotekem svého Světla ve svých dětech,
které ač vědomě či nevědomě – vyzařují ze svého nitra - TEBE.
Děkuji Ti, že mi dáváš a ukazuješ svou Lásku všemi způsoby.
Děkuji Ti, že se neustále takto dotýkáš mého srdce,
abys v něm rozhořel větší plamen jedné velké všeobjímající VŠELÁSKY,
pramenící uvnitř mého nitra v mém srdci,
kde žiješ a miluješ TY – JÁ.
Děkuji Ti za dar Života,
který mne provází celou věčností a nyní,
kdy začínám poznávat jeho pravou tvář (která je jednou tváří BOHA),
zůstává má duše v úžasu nad nekonečnou krásou všeho,
co vzešlo z jednoho Božího SRDCE.
Děkuji za všechna Tvá slova různých aspektů Pravdy,
která jsi ke mně vyslovil z úst mnohých
a já jsem přesto stále nechtěla slyšet a pochopit,
co mi chceš říci.
Děkuji Ti, že o mne pečuješ svou otcovskou Láskou,
děkuji Ti, že o mne pečuješ svou mateřskou Láskou,
a také Ti děkuji, že o mne pečuješ svou bratrskou Láskou,
ale ze všeho nejvíce Ti děkuji,
že mne miluješ svou MILENECKOU LÁSKOU.
Děkuji Tvým mnohým podobám, v kterých jsi ke mně přišel,
oděn v rozmanitá roucha - chudoby, neštěstí, nemoci či slabosti,
ale také v rouchu bohatém a nařaseném, rouchu přebytku a plnosti,
abys mne naučil spatřovat ve všem vždy jen TEBE.
Děkuji Ti za dar nejcennější
– Tvoji přítomnost ve mně,
neboť kde je větší blaženost než v oživeném srdci,
kde přebývá v mileneckém spojení Duch a duše,
která prožívá JEDNO VELKÉ ŠTĚSTÍ
– pravou Lásku manželskou.
Děkuji.

HMKJen do svého SRDCE se stále dívej,
v pravé blaženosti Ducha tak přebývej.
To nechť jest jedinou radostí duše tvé.
(HMK)

Když vidím,
že moje svatá věc je v tvém životě na prvním místě,
tak tvůj život se stává Mým životem.
(J.Popelka)


Život má jen jeden jediný smysl -
poznat v něm ŽIVOT, nechat se Jím oživit a pak -
ve svém životě tento ŽIVOT ŽÍT.
(HMK)


Jak zvláštní, ve stadiu následovníka je kniha,
vedoucí k Bohu na překážku a odvádí od Boha.
Ta samá kniha inspiruje žáka a čeká na aspiranta,
který teprve hledá cestu ke MNĚ.
Proto jsem CESTA pro aspiranta,
PRAVDA pro žáka a ŽIVOT pro následovníka.

(přijala HMK)


Neexistuje v životě větší blaženost,
než trpět a strádat pro Já, Lásku, Život a Moudrost.
(J.Popelka)


Jediná správná harmonizace a opravdová pohoda člověka
spočívá ve vědomém přebývání ve vlastním kristovském Já.
(HMK)Obrázky na těchto stránkách:
HMK - encaustic


     

Foto-obraz HMK "Ježíš"
vybrán z Galerie Fotoobrazy 11
z www.hankabonaccia.blog.cz


Foto-obraz HMK "Cesta k Božské Moudrosti"
vybrán z Galerie Fotoobrazy 1
z www.hankabonaccia.blog.cz
SLOVO mé duši

- Setrvání
- Přebývání
- Spočinutí
- Zůstávání
- Stálost
- Přítomnost
- Jednota
- Síla
- Moudrost
- Láska
- JÁ.

Tato slova nechť jsou neustále aktivní ve Tvé duši.
Neustále mysli na své setrvání ve Mně, na své přebývání v Mé Síle,
na své zůstávání v Mé Moudrosti a spočinutí v Mé Lásce.
Zachovej si svoji stálost ve MNĚ,
vnímej Moji neustálou svatou Přítomnost v sobě a Jednotu svého a mého SRDCE.
Takto zůstávej ve Mně a věř, že jedině v tomto stavu můžeš zažívat pravé ŠTĚSTÍ,
pravou RADOST a pravou BLAŽENOST celé své bytosti,
která jediná ti přinese pravý a naplněný život.
(přijala HMK)


Pokora...
(HMK - Encaustic)


    

Láska

Jsem Láska, která hoří žárem velikým a která volá tě.
Jsem Láska, která v nitru tvém se nachází a která svádí tě.
Jsem Láska, která nabízí ti náruč hřejivou a která vybízí tě,
abys za Ní šel a uchopil Ji, neb Ona čeká na tebe.

V srdci tvém zahřívat tě toužím den co den,
v tobě se usmívat a milovat chci jen,
Já skrze tebe žít bych chtěl
a spolu s tebou dávat toužím – Lásku – Život pravý – všem,
kteří smutní jsou a bezradní v ne-životě svém.

Já nabízím vám Život pravý.

Já nabízím vám Lásku.
Já nabízím vám Sebe – Boha.
Já nabízím vám všechno, co mám.

Jsem Láska, která v ne-životě tvém ti Život nabízí.
Jsem Láska, která v chudobě tvé ti Bohatství pravé chce dát.
Jsem Láska, která v bolesti tvé uzdravit tě touží.
Jsem Láska, která v samotě tvé pravým Přítelem tvým se stane,
když přijdeš k Ní,
když srdce své otevřeš,
když vstoupíš do něho,
tam Ona se nachází,
tam Ona – věrná a stále přítomná jest,
tam Ona zaraduje se a v tobě začne kvést,
Ona, která je Sluncem i Životem tvým,
Ona, která jest v nitru tvém - v poupěti maličkém,
které začal jsi zalévat.

(ukázka ze sbírky "Přicházím k tobě" - HMK)


H. K. - encaustic - "Energie"


JEHO volání.
Duch. poselství dvou základních přikázání Lásky:


  Ty, Můj drahý, kterého takto pobízím a volám, poznej MNE, pravý Život, kterým JÁ JSEM v nitru tvém jako Jiskra Božská přítomen.
   Zapal tuto Jiskru - MNE a začni žít nový Život Lásky, Život Tvořivosti, Život, kterým JÁ JSEM rozrůstá se v tobě, abys projevil BOHA novým způsobem a aby se Má LÁSKA rozrůstala na všechny strany. Oživuj MNE neustále; až tvá mysl a tvá touha bude plně zaměřena na MNE, pak oživím JÁ tebe a pak vstoupí do tebe Má LÁSKA, kterou se sám staneš. (Mat.kap.22,verš.37,38)
   Pak jdi a MILUJ MNOU bližního svého, neboť Má Jiskra v něm čeká na to, až dotkne se jí OHEŇ Mého Života, kterým JÁ JSEM v tobě. (Mat.kap.22,verš.39)
  Až se spojí tvůj OHEŇ Lásky s jeho Jiskrou, pak se tato jeho Jiskra promění v OHEŇ a JÁ přijdu znovu mezi vás a pravá RADOST a nové sdílení LÁSKY nastane. (doplnění Ducha – Mat. kap.18,verš.20)

(ze sbírky "Poselství" - HMK)
  

Krátké jarní poselství všem:

  Tento život nechť je od nynějška novým jedinečným výrazem Mého Božství ve vás a nechť tak vzrůstá Má další nová Božská Individualita (znovuoživená jiskra Boží ve vás), která se takto ve vás rodí a probouzí se k novému Životu, aby Mne vyjádřila novým způsobem. Nebojte se otevřít OČI a vstoupit na novou dráhu, nebojte se nově ŽÍT, ale otevřte se plně MNĚ a poznáte život v nové skutečnosti, v nové Pravdě, která ve vás bude PŘÍMO hovořit, neboť svým probuzením v sobě probudíte Boha, který pak může k vám přímo a jasně promlouvat. Pospěšte si jen, děti Mé, abyste rychle odstranili všechny překážky, které brání našemu pevnějšímu spojení a přitulte se ke MNĚ - JEDINÉMU GURUOVI vašeho života, kterým vždy jsem a budu (ve vašich srdcích přítomen).
(přijala HMK)Pravé dávání:
  
  Když dávám Já, čerpáš z Mé nekonečné nikdy nevyčerpatelné pokladnice všech Mých rozličných drahokamů, jejichž počet neustále vzrůstá současně s tvým dáváním, neboť tam, kde rostu a sílím Já ve svém dávání, tam se také rozrůstají Mé poklady stále nových skvostů, které tak ožívají skrze Mé nástroje zcela novým způsobem a rozmnožují se každým oživeným Jástvím, ve kterém vznikají nové perly, z čehož mám nesmírnou radost, neboť se tak rozrůstá MÉ BOHATSTVÍ.
SVOBODA DUŠE

Jsem svobodou,
jsem svobodným životem,
který se poznává, který se učí žít
a který roste ve svém vědomí.

Jsem žákem,
který se učí svými prožitky,
i když jen lenivě přihlíží víru světa a života,
aby spatřoval jeho bolest i krásu,
jeho lákadla i jeho podstatu.

Jsem hříšníkem,
když v každé druhé myšlence je láska k viditelnému.

Jsem ničím,
když nežiji pravým životem Lásky,
která jediná oživuje duši
a dává člověku SÍLU a chuť žít.

Jsem nešťastným,
když v ponoření své duše do temných vod světa spatřuji,
jak mne táhnou dolů neviditelná chapadla,
která mne vedou na místa,
kde čeká ta největší tma.

Jsem znechucen,
když tajemné proudy nicotných sil tmy
tlačí mého Ducha do propasti světských myšlenek.

Jsem silným,
když pozvedám svoji duši v modlitbě,
kdy volám o pomoc své JÁ,
které odpovídá slovem,
které vede duši ke SJEDNOCENÍ.

Jsem andělem,
který ve svém nitru cítí radost a spojení s Bohem,
neboť jde a kráčí v jednom společném vědomí nebeského Ducha
a cítí Boží Dech ve svém nitru.

Jsem Učitelem,
když nechávám ve svém nitru promlouvat JEHO.

Jsem částí Boha,
neboť mé srdce tluče jen pro Něho,
který je v něm a který je JÍM
a kterým jsem JÁ.

KONTAKT: www.hankabonaccia.blog.cz
Spuštění stránek - duben 2006


CNW:Counter TOPlist TOPlist

Zpět na Menu